1. Tháp Novo: Hiện tại đã thi công xong 0.0, sàn hầm 1 và sàn hầm 2, trong khi đó hầm B3 đang thi công đài móng thang máy.

2. Tháp Centro và Metro: 
Hiện tại đã xong phần móng, sàn tầng hầm 3. Tầng hầm 2 hiện đang thi công và phần cột vách từ tầng hầm 2 lên tầng hầm 1 đang gấp rút hoàn thành

Một số hình ảnh ghi nhanh tại công trường Kosmo Tây Hồ mà chúng tôi ghi nhận được vào ngày 27/12/2017.