GTE cung cấp dịch vụ, giải pháp giám sát hoạt động của Tuabin gió ngoài biển, Nhằm cảnh báo sớm Sà lan, tàu thuyền va chạm vào các Tuabin gió và cầu dẫn cáp cho nhà máy điện Đông Hải I, tỉnh Bạc Liêu.

CAMERA TÍCH HỢP ĐỒNG THỜI ỐNG KÍNH QUANG HỌC VÀ ỐNG KÍNH ẢNH NHIỆT