GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CAMERA TRONG VIỆC PHÁT HIỆN VÀ PHẠT NGUỘI BẰNG HÌNH ẢNH

Mục tiêu của giải pháp                                                                                Hình ảnh phát hiện vi phạm

Hệ thống tự động phát hiện các lỗi vi phạm luật giao thông:

  • Vi phạm tốc độ
  • Vượt đèn đỏ
  • Đi sai làn đường
  • Đè vạch, lấn làn
  • Dừng, đỗ xe sai nơi quy định
  • Đi ngược chiều

Tìm biển số xe trong danh sách đen