Giải pháp ứng dụng camera quản lý cơ sở khám chữa bệnh

Mục tiêu của giải pháp

  • Giải pháp đáp ứng yêu cầu về quản lý, quan sát giám sát về quản lý an ninh trong khu vực của cơ sở, nhân sự vào ra, bệnh nhân đến khám chữa bệnh, phương tiện chở bệnh nhân.
  • Cảnh báo sớm các sự kiện như rò rỉ hoá chất, nguy cơ cháy nổ….
  • Giám sát, quản lý phương tiện gửi tại cơ quan.
  • Phát hiện các đối tượng có hành vi xấu…..