Author Archives: gte

Home / Articles posted by gte
GIẢI PHÁP GIÁM SÁT – CẢNH BÁO TÀU THUYỀN VA CHẠM VÀO TUABIN ĐIỆN GIÓ

Ngày đăng: 01/03/2022

GTE cung cấp dịch vụ, giải pháp giám sát hoạt động của Tuabin gió ngoài biển, Nhằm cảnh báo sớm Sà lan, tàu thuyền va chạm vào các Tuabin gió và cầu dẫn cáp cho nhà máy điện Đông Hải I, tỉnh Bạc Liêu.